Chirurgické šicí materiály

Dnešní téma je chirurgické šití a druhy materiálů

(všechny níže uvedené chirurgické šicí materiály zakoupíte na www.medenta.cz)

V závislosti na druhu sešívané tkáně a zákroku volíte nejen způsob šití a typ jehly, nýbrž také šicí materiál. Různé druhy chirurgických šicích materiálu slouží k sešívání tkání, zakládání podvazů či opichů a k zastavení krvácení. Pro úspěšný chirurgický zákrok potřebujete znát všechny druhy materiálů, jejich použití, pevnost, profil degradace a další vlastnosti. Tápete v tom? Náš jednoduchý a srozumitelný popis vám pomůže zorientovat se v široké nabídce šicích materiálů.

Rozdělení

Chirurgické šicí materiály nejsnáze rozdělujeme podle vstřebatelnosti na vstřebatelné a nevstřebatelné šicí materiály, podle původu vlákna na přírodní (nejčastěji kolagen, hedvábí), syntetické (polypropylen, polyamid, polyester, kyselina polyglykolová, polyglaktin, polyglykonát, polydioxanon apod.) a kovové. Vzhledem k výrazně lepším vlastnostem, jako je pevnost, čistota rozkladu a nižší stupeň dráždění okolní tkáně, doporučujeme užívat syntetický šicí materiál. Přírodní šicí materiály z kolagenu, jako je například Catgut, nejsou v současnosti povoleny pro použití na lidech a uplatňují se pouze ve veterinární praxi.

Struktura

Struktura vlákna šicího materiálu je buď polyfilní (pletená či tkaná) nebo monofilní. Polyfilní konfigurace se skládá z mnoha jemných vláken vzájemně stočených nebo propletených v podélné ose, monofilní tvoří jediné vlákno bez struktury. Díky snadnému průniku tkání se pro zákroky častěji užívají vlákna monofilní, v některých případech ale mohou způsobovat prořezávání tkáně. Naproti tomu s polyfilními vlákny se snáze manipuluje, uzly lépe drží, nepovolují se a po odstřižení vlákna netrčí – mechanicky tedy nedráždí okolní kůži, což má velký význam při lokalizaci v místě se zvýšenou citlivostí. Oproti monofilním vláknům více drhnou a tkání nepronikají tak šetrně. Třecí odpor bývá snížen syntetickým potahem ze silikonu nebo vosku.

Síla vlákna

V praxi vybíráme vlákno také podle pevnosti v tahu. Ne vždy platí, že silnější vlákno je pevnější – závisí to také na jeho konfiguraci a materiálu. K označení síly se souběžně používají americká (USP) a evropská (EP) klasifikace. Americká klasifikace udává pevnost vlákna v tahu. V chirurgii se běžně setkáte s vlákny, u nichž je za lomítkem uvedena nula. Pak platí, že čím je číslo před lomítkem nižší, tím je pevnost vlákna v tahu vyšší. Například vlákno 3/0 či 4/0 se používá hlavně na trupu a končetinách, zatímco vlákno 5/0 a 6/0 v obličeji. Při výběru vždy zohledňujeme kromě lokalizace i napětí prováděné sutury. Evropská klasifikace označuje sílu vlákna v desetinách milimetru – např. vlákno EP 1 má průměr 0,1 mm.

U vlákna přihlížíme také k jeho paměti (tuhosti), tedy schopnosti navrátit se po deformaci do původního tvaru. S vlákny s vysokou pamětí se obtížněji manipuluje a hůře se uzlí. S pamětí vlákna je úzce spjata pevnost v uzlu na přetržení. Ta bývá o polovinu nižší než pevnost v tahu – což musíte mít stále na mysli a při uzlení za vlákno prudce netrhat. Délku vlákna vybírejte podle délky sutury. V praxi se nejčastěji setkáte s vlákny délky 45 a 75 cm, pro pokračovací steh ale potřebujete vlákna delší. V naší nabídce už nenajdete chirurgické jehly s oušky pro navlékání sutur. Veškeré šicí materiály jsou atraumatické, což znamená, že jehla je přímo od výrobce pevně připevněná k šicímu materiálu. Toto poskytuje několik výhod. Materiál je dodáván sterilně zabalený a tím je garantována prvotřídní kvalita a zaručena sterilita zákroku. Atraumatické jehly také méně poškozují (traumatizují) tkáň a po zákroku dochází k rychlejšímu a méně komplikovanému hojení rány.

Vstřebatelné šicí materiály

Pro chirurga je nejdůležitějším parametrem profil degradace, tedy za jak dlouho (a zda vůbec) se vlákno resorbuje do tkáně. Rozeznáváme vlákna vstřebatelná, která se postupně rozkládají, a nevstřebatelná. Vstřebatelná vlákna lze dále dělit podle poločasu rozpadu na rychle vstřebatelná vlákna (42 dní), střednědobě vstřebatelná vlákna (2-3 měsíce), pomalu vstřebatelná vlákna (6 měsíců), a případně pseudovstřebatelná vlákna (2-3 roky). Přírodní vlákna odbourají enzymy, syntetická jsou rozkládána hydrolyticky.

Vstřebatelná vlákna využijete jak k podkožním stehům, které zůstanou ve tkáni, tak i k ligaturám (podvazům) krvácejících cév. Syntetická vstřebatelná vlákna vynikají vysokou pevností a zároveň vyvolávají minimální reakci organismu. Uplatníte je převážně při šití anastomóz na trávicím ústrojí, žlučových cestách apod.

Materiálem pro vstřebatelná polyfilní vlákna je buď rychle vstřebatelná polyglykolová kyselina (z našich materiálu P.G.A. ) nebo střednědobě vstřebatelný polyglactin 910 (z našich materiálu Neosorb ). V našem unikátním sortimentu naleznete i jeho variantu s rychlým rozkladem (materiál Neosorb Rapid), která je ideální pro dentální zákroky, perkutánní šití kůže a plastickou chirurgii, vyžadující pouze krátkodobou podporu stehu. Monofilní vstřebatelná vlákna jsou nejčastěji z pomalu vstřebatelného polydioxanonu (z naší nabídky je to šicí materiál MONOSORB). Ten výborně uplatníte na steh v chrupavce, kde by zánět tkáně působil významné problémy, a díky monofilní konfiguraci je ideální volbou pro rány, u nichž hrozí kontaminace. Může být však tuhý, a tím znesnadňovat uzlení. Jiná vstřebatelná polyfilní vlákna jsou na bázi polyglykonátu, polyglekapronu 25, kopolymeru glykolidu či kyseliny polyglykolové.

Materiál P.G.A. je nyní registrován a schválen u ÚSKVBL jako „Veterinární technický prostředek“ pod označením VTP/009/19-C. Vyzkoušejte tento veterinární šicí materiál i vy.

 Nevstřebatelné šicí materiály

Nevstřebatelné šicí materiály mohou zůstat v těle trvale v případech, kdy je vyžadována trvalá podpora tkáně, a nebo mohou být ve vhodný okamžik po zahojení odstraněny.

Řadíme sem chirurgická vlákna na bázi nerezavějící oceli, silonu, polyamidu, polytetrafluorelylenu PTFE, polyesteru, polypropylenu a z přírodního hedvábí. Polyfilní hedvábné vlákno má nesporné výhody ve snadné manipulaci a uzlení, navíc se neprořezává a nepíchá na víčkách, sliznicích a v záhybech. Oproti ostatním nevstřebatelným materiálům zaostává nízkou pevností, vyšší dráždivostí, a ještě hrozí vyšší riziko infikování rány. Naproti tomu syntetické materiály jako je například Polyamid nebo Propylen tkáň téměř nedráždí a vynikají vysokou elasticitou a pevností v tahu. Mají však částečný paměťový efekt, což vede k problematickému uzlení a manipulaci. Polyfilní varianta tyto nedostatky částečně potlačuje.

Nezapomeňte, že v chirurgii neexistuje žádný „dokonalý“ šicí materiál: Vlákno, které má jednu vlastnost vynikající, nemusí být perfektní v jiném aspektu. Šicí materiál pro chirurgické zákroky musíte pečlivě volit sami na základě vašich zkušeností a potřeby, u nás ale máte záruku prvotřídní kvality za mimořádně výhodnou cenu. Nabízíme ověřené šicí materiály spolehlivého evropského výrobce Medipac.  Vyzkoušejte tyto chirurgické šicí materiály i vy, protože kvalitní šicí materiál je základem úspěšného chirurgického zákroku.

Vaše Medenta.cz

Napsat komentář